Χτίσε Την Ιδέα Σου

 

To τεχνικό γραφείο Σταμαδιανός ειδικεύεται με ξεχωριστά γνωστικά – επιστημονικά αντικείμενα και ειδικότητες.

Οι κύριες δράσεις του αφορούν στην εκπόνηση μελετών ιδιωτικών έργων, στην Κατασκευή – Ανακαίνιση και στην παροχή υπηρεσιών τεχνικόυ συμβούλου.

stamadianos

Οι άξονες στους οποίους κινούμαστε είναι η επικοινωνία, η ειλικρίνεια και ο σεβασμός απέναντι στους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται, γνωρίζοντας το πόσο ιδιαίτερο και μοναδικό είναι για τον καθένα μας η κατασκευή μιας κατοικίας ή ακόμα και η ανακαίνιση μιας κατοικίας.

Έχοντας ως στόχο τη βέλτιστη παροχή τεχνικών υπηρεσιών, το γραφείο μας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον προγραμματισμό, τη συνέπεια ως προς το χρονοδιάγραμμα εργασιών, τη χρήση υλικών εγγυημένης ποιότητας καθώς και τη σωστή εφαρμογή τους. Σε κάθε έργο, μελετάμε και επιδιώκουμε την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, προωθούμε την εργονομία των χώρων συνδυάζοντας και το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα.

Αντικείμενο του τεχνικού γραφείου μας αποτελούν οι τοπογραφικές εργασίες, η έκδοση άδειων δόμησης, η ρύθμιση αυθαιρέτων με το Ν.4178/2013, οι άδειες επαγγελματικών χώρων και οι ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ & ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ


& ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ
ΕΡΓΑ

Το τεχνικό γραφείο μας αναλαμβάνει να συζητήσουμε τις απαιτήσεις και τις ιδέες σας και εν συνεχεία να προχωρήσουμε σε προσφορά ανακαίνισης με αναλυτική προκοστολόγηση όλων των εργασιών οι οποίες πρόκειται να εκτελεστούν.