Σταμαδιανός Κωνσταντίνος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.


 

O Σταμαδιάνος Κων/νος ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά το 2011 και το 2012 ίδρυσε το Τεχνικό Γραφείο Σταμαδιάνος Κων/νος και Συνεργάτες με έδρα τους Μολάους Λακωνίας.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του εργάστηκε στο Τεχνικό Γραφείο Σταμαδιάνου Θεοδώρου στους Μολάους Λακωνίας με αντικείμενο κυρίως τις Τοπογραφικές εργασίες .

Το Τεχνικό Γραφείο Σταμαδιάνος συνεργάζεται με  συναδέλφους μηχανικούς και άλλων ειδικοτήτων καλύπτοντας όλο το φάσμα μελετών και επιβλέψεων που αφορούν την κατασκευή. Στόχος μας ή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από εκτενή διάλογο και ομαδική συνεργασία.

Τοπογραφικές εργασίες (ΕΓΣΑ ’87) 100%
Έκδοση Αδειών Δόμησης 100%
Ρύθμιση Αυθαιρέτων με το Ν.4178/2013 100%
Ενεργειακές Επιθεωρήσεις Κτιρίων 100%
Άδειες Λειτουργίας επαγγελματικών χώρων 100%
Κατασκευές / ανακαινίσεις 100%

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ

Έχοντας ως στόχο τη βέλτιστη παροχή τεχνικών υπηρεσιών, το γραφείο μας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον προγραμματισμό, τη συνέπεια ως προς το χρονοδιάγραμμα εργασιών, τη χρήση υλικών εγγυημένης ποιότητας καθώς και τη σωστή εφαρμογή τους.

Συζήτηση

για τις ανάγκες ανανέωσης & ανακαίνισης της οικίας, του καταστήματος ή του γραφείου σας.

Σχεδιασμός

Σχεδιάζουμε το έργο προσεκτικά και επιλέγουμε τους κατάλληλους συνεργάτες και υλικά.

Επίβλεψη/Κατασκευή

Μετά το τέλος των εργασιών έλεγχουμε την ποιότητα των εργασιών έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι εγγυημένο.